Άγιοι Γεννάδιος και Μάξιμος Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης

Eις τον Γεννάδιον.
Ὁ Γεννάδιος εὗρε τὴν Ἐδὲμ στέφος,
Φανεὶς νοητὴν πρὸς παλαίστραν γεννάδας.

Eις τον Mάξιμον.
Μάξιμος ὠδίνησε, καὶ τεκὼν τέκνα,
Πράξεις ἁγνάς, ἄπεισιν ἁγνὸς ἐκ βίου.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα