Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΚΑΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ»

Απαιτεί από εσένα ο Κύριος να πολεμήσεις τους κακούς λογισμούς

Οι αδελφοί οφείλουν να ζουν και να συναναστρέφονται με­ταξύ τους με πολλή αγάπη, είτε προσεύχονται, είτε διαβάζουν τις Γραφές, είτε κάνουν κάποια άλλη πράξη, για να έχουν το θεμέλιο της αγάπης μεταξύ τους. Έτσι μπορούν να έχουν καλό αποτέλεσμα…και όλοι αυτοί που προ­σεύχονται και αυτοί που διαβάζουν και αυτοί που εργάζονται μπορούν να ωφεληθούν, γιατί θα συναναστρέφονται μεταξύ τους με αγνότητα και ειλικρίνεια.

Αγ. Σιλουανού του Αθωνίτου – Η πιο σύντομη και εύκολη οδός για την σωτηρία

Να η πιο σύντομη και εύκολη οδός για την σωτηρία: Να είσαι υπάκουος, εγκρατής, να μην κατακρίνεις, και να φυλάγεις το νου και την καρδιά σου από τους κακούς λογισμούς. Να σκέφτεσαι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και τους αγαπά ο Κύριος. Για τις ταπεινές αυτές σκέψεις η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει στην καρδιά σου και εσύ θα λες: «Ελεήμων ο Κύριος»….

Πως να ελέγχουμε σωστά τις σκέψεις μας!

Ο αββάς Σιλουανός σηκώνεται και πάει στον αδελφό που προσποιούνταν το σαλό (=τρελλό). Χωρίς να χτυπήσει, ανοίγει σιγά σιγά το μάνδαλο και αιφνιδιάζει τον αδελφό. Εκείνος καθισμένος έκανε την πνευματική του εργασία και είχε δύο καλαθάκια…