ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ 7 ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 50 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ Από τον ΝΙΚΗΤΑ ΤΣΙΟΜΕΣΙΔΗ, θεολόγο. – ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ – ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985 – ΟΜΙΛΙΑ Γ’  Σελ. 49-57  – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ: Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ