Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ»

Απαιτεί από εσένα ο Κύριος να πολεμήσεις τους κακούς λογισμούς

Οι αδελφοί οφείλουν να ζουν και να συναναστρέφονται με­ταξύ τους με πολλή αγάπη, είτε προσεύχονται, είτε διαβάζουν τις Γραφές, είτε κάνουν κάποια άλλη πράξη, για να έχουν το θεμέλιο της αγάπης μεταξύ τους. Έτσι μπορούν να έχουν καλό αποτέλεσμα…και όλοι αυτοί που προ­σεύχονται και αυτοί που διαβάζουν και αυτοί που εργάζονται μπορούν να ωφεληθούν, γιατί θα συναναστρέφονται μεταξύ τους με αγνότητα και ειλικρίνεια.