Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ»

Άγιος Νικόλαος Αχρίδος: Η Ευρώπη διώχνει τον Χριστό με κάθε τρόπο

Ο Χριστός με τη διδασκαλία του συνέβαλε στην πρόοδο της Ευρώπης; Η Ευρώπη ευχαρίστησε τον Χριστό; Αδελφοί μου, αυτά τα ερωτήματα μπορούν να αποτελέσουν θέμα μελέτης και διδαχής. Τι πρόσφερε ο Χριστός στην Ευρώπη; Οι ευρωπαίοι ανέμεναν πολλά από τον Χριστό και Αυτός τους έδωσε περισσότερα από όσα εκείνοι περίμεναν. Τους πρόσφερε τα πάντα.

Ἡ πλάνη τοῦ δωδεκαθεϊσμοῦ

Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ θεοὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶναι ἀνύπαρκτοι. Εἶναι δημιουργήματα τῆς ὁμολογουμένως πλούσιας φαντασίας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν στὸ ἔπακρο πολυθεϊστές. Ἂν οἱ πιστοί τῆς «πατρῴας» θρησκείας ἔχουν ἀντίρρηση, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ ἀνέβουν ὥς τὸν Ὄλυμπο, προκειμένου νὰ πεισθοῦν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια. Οἱ «ἀθάνατοι» θεοί, στοὺς ὁποίους πιστεύουν, πολὺ ἁπλὰ δὲν ὑπάρχουν…

ΤΑΤΟΥΑΖ – ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΡΟΣ Β’

Φίλοι Ρωμνιοί και Ρωμνίες, σε μια συνέχεια 3 (τριών) δημοσιεύσεων, θα παρουσιάσουμε ένα πλήρες άρθρο από τον κύριο Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλο […]