Δελτίο Τύπου – Άγνωστα Συναξάρια – Βιβλιοπαρουσίαση “Οσιομάρτυς Στέφανος ο Νέος”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τή Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 ἡ ”Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” πραγματοποίησε μέ μεγάλη ἐπιτυχία, στήν Αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ τοῦ Δημαρχείου Κηφισιᾶς, βιβλιοπαρουσίαση τῆς νέας της ἔκδοσης, ἀπό τή σειρά Ἄγνωστα Συναξάρια, μέ τίτλο: «Ὁσιομάρτυς Στέφανος ὁ Νέος». Μέ τήν ἐκδήλωση αὐτή ἐγκαινιάσθηκε οὐσιαστικά ἕνας νέος κύκλος συνεργασίας τοῦ ΝΠΔΔ τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς «Δημήτριος Βικέλας» μέ τήν Ε.ΡΩ στά πλαίσια υἱοθέτησης τοῦ μηνιαίου ψυχοφελοῦς θεσμοῦ μέ τίτλο «Βίοι Ἁγίων».

Γιά τό νέο αὐτό βιβλίο τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης», μέσα ἀπό τό ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ἕνας ἐλάχιστα γνωστός ἀλλά πολύ μεγάλος Ἅγιος κατά τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας, μίλησαν:

– Ὁ πατήρ Ἀπόστολος Σακελλαρίου, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κηφισιᾶς, Γυμνασιάρχης τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Ἀμαρουσίου «Ἑλληνική Παιδεία» καί

– Ὁ ἐκπαιδευτικός Παναγιώτης Χαβαράνης.

Ὁ πατήρ Ἀπόστολος ἀνέδειξε, μέ τό ἰδιαίτερο θεολογικό του ὕφος, τήν τεράστια ἀπήχηση πού εἶχε μεταξύ τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος ἐπί Εἰκονομαχίας, ἀλλά καί πού θά μποροῦσε νά ἔχει καί σήμερα ὁ βίος, οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες, ἡ διδασκαλία καί τό φρικτό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ κ. Χαβαράνης, μελετητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, μετέφερε μέ παραστατικό τρόπο τά διδάγματα τῆς ταραγμένης περιόδου τῆς Εἰκονομαχίας στούς εἰκονοκλαστικούς καιρούς πού διερχόμαστε σήμερα.

Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του πλῆθος δημοτῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Κηφισιᾶς Γιῶργο Θωμάκο. Ἐπίσης μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς παρουσίασης τοῦ βιβλίου καί τῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν, ἀκολούθησε συζήτηση ἀνάμεσα στούς ὁμιλητές καί τό κοινό, ἐνῶ δόθηκε καί ἡ δυνατότητα γνωριμίας μέ τίς ἐκδόσεις τῆς Ε.ΡΩ.

Ἡ ἐκδήλωση καλύφθηκε τηλεοπτικά ἀπό τό ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV ἀλλά καί τόν τοπικό ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο, ἐνῶ ἄξιον λόγου εἶναι νά ἀναφερθεῖ καί ἡ κάλυψη τῆς ὅλης ἐκδήλωσης μέ διερμηνεία στήν νοηματική γλῶσσα γιά κωφούς.

12733376_966082300145128_6501817667187156424_n

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα βιβλία της σειράς “ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ”

 

19/2/2016