Δελτίο Τύπου – Εκδήλωση της Ε.ΡΩ. στὴ Μυτιλήνη με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὴν Ἀνατροφὴ τῶν Παιδιῶν μας» – 7/4/24

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τὸ κέντρο προβολῆς τῶν ἀξιῶν μᾶς ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ σας προσκαλεῖ στὴν ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνει τὴν Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2024 στὶς 6. 00 μ.μ.,  στὴν αἴθουσα συνεδρίων «Ἰωάννης Παυλακέλλης» τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Λέσβου (Π. Κουντουριώτου 71, στὴ Μυτιλήνη).

Ομιλητὴς θὰ εἶναι ὁ δικηγόρος παρ΄ Ἀρεὶῳ Πὰγῳ κ. Δῆμος Θανάσουλας μὲ θέμα: «Σύγχρονες Προκλήσεις στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὴν Ἀνατροφὴ τῶν Παιδιῶν μας».

Ἡ ἐκδήλωση δίνεται μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Συνδέσμου Πολυτέκνων Νήσου Λέσβου»

Εἴσοδος ἐλεύθερη