ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

5η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ”ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΑΧΕΛΩΟΣ TV- 2014) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝH: Κατερίνα Καλαϊτζίδου, Υπεύθυνη εκθέσεως Περιφερ. […]

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

Ἀ­να­στασίου Σ. Σι­ώ­μου Κα­θη­γη­τοῦ Γε­ω­πο­νι­κῆς Σχο­λῆς ΑΠΘ   Τὸ πρό­τυ­πο ἀ­νά­πτυ­ξης ποὺ ἀ­κο­λου­θή­θη­κε στὴ Χώ­ρα μας με­τα­πο­λι­τευ­τι­κὰ, εἶ­χε ὡς κυ­ρί­αρ­χο […]

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΑΞΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

Μπού­ρα Δη­μη­τρί­ου Γεωπόνου-᾿Εντομολόγου   Γι­ὰ τοὺς πε­ρισ­σό­τε­ρους ἀν­θρώ­πους ἡ λέ­ξη Πα­ρά­δο­ση συν­δέ­ε­ται στὸ μυα­­λό τους μὲ δι­ά­φο­ρες μορ­φὲς προ­σέγ­γι­σης ἑ­νὸς […]

Σελίδες