ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Γρηγοριάδη Θεοδώρου Θεολόγου-Φιλολόγου Ἡ θεωρία τῆς μετενσάρκωσης (ἢ μετεμψύχωσης) ἦταν γνωστὴ μεταξὺ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων· ἐδιδάσκετο ἀπὸ τοὺς Ὀρφικούς, ἔγινε […]

Σελίδες