Ημερίδα της ΠΕΘ για τον συνταγματικό σκοπό και την υποχρεωτικότητα της διδασκαλίας της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης – 4/3/23