Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Εργασία των εντολών – Από τη Φιλοκαλία

Να ζητάς τον Κύριο στην οδό, δηλαδή στην καρδιά σου, με τις εντολές. Γιατί όταν ακούσεις τον Ιωάννη να φωνάζει και να προστάζει όλους να ετοιμάσουν τις οδούς και να κάνουν ίσιους τους δρόμους (Ματθ. 3:3), να θεωρήσεις ότι εννοεί τις εντολές και τις καρδιές και τις πράξεις. Και είναι αδύνατο να κάνει κανείς ευθεία την οδό των εντολών και ακατάκριτο το έργο του, χωρίς την ευθύτητα της καρδιάς.

Ἱστορικὴ ἀναδίφησις τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἀναφυεισῶν ἐρίδων, πάλαι τε καὶ ἐπ’ ἐσχάτων

τό ἐπί γῆς περιώνυμον Περιβόλιον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐγνώρισεν ἀνά τούς αἰῶνας ἡμέρας δόξης καί τιμῆς, αἵτινες ἐσφράγισαν τήν πορείαν του εἰς τόν Χριστιανικόν κόσμον καί κατέλιπον μνήμην ἀγαθήν εἰς τάς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. Ὅμως, κατά καιρούς, δέν ἔλειψαν καί αἱ ἐσωτερικαί ἔριδες, αἵτινες ἐταλάνισαν εἰς τό ἔπακρον ἤ καί συνεχίζουν ἐν μέρει νά ταλανίζουν τήν Ἁγιώνυμον Μοναχικήν Πολιτείαν…

Ματιές στην ιστορία της Αθωνικής Πολιτείας

Φαίνεται πως ο Θεός προετοίμαζε τον ιδιαίτερο αυτόν τόπο, όπου στην αρχαιότητα υπήρχαν πολίχνες και ιερά του Δία, της Αρτέμιδος, του Απόλλωνα κ.ά., για «κλήρο και περιβόλι της Παναγίας», η οποία, κατά την αγιορείτικη παράδοση, ταξιδεύοντας, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο,