Δημοσιεύσεις ετικέτας «π. Μεθόδιος Κρητικός»

π. Μεθόδιος Κρητικός: Το θέλημα στην αγγελική πολιτεία

Μπροστά στο θέλημα του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι πρέπει σαφώς να κάνουν υπακοή, όπως και υπακοή θα κάνουμε και σε έναν γιατρό γιατί ακριβώς αυτός ξέρει τι είναι καλό για εμάς. Υπακοή έτσι οι μοναχοί κάνουν και στους γέροντές τους…

π. Μεθόδιος Κρητικός: Η ποιμαντική της Εκκλησίας στην εκάστοτε εποχή

Το κήρυγμα της Αλήθειας δεν μπορεί να αλλάξει στον χρόνο, ακριβώς διότι αυτή η Αλήθεια είναι άχρονη και δεν μπορεί να μεταβληθεί, όπως μεταβάλλεται η κοινωνία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να παραλλαχθεί μια παράδοση, η οποία έχει σαν βάση της Αυτόν το οποίο δεν μπορεί να παραλλαχθεί, δηλαδή τον Χριστό.

π. Μεθόδιος Κρητικός: Ο πρωτομάρτυς του Χριστού Στέφανος

Ο Άγιος Στέφανος είχε πάντα μέσα του τον Λόγο του Κυρίου και ακόμα και την ύστατη στιγμή του μαρτυρίου του, όπως και ο Κύριος, παρακάλεσε να συγχωρηθούν οι ίδιοι άνθρωποι που τον υπέβαλαν σε θάνατο δια λιθοβολισμού. Πράγματι ο Άγιος Στέφανος, με το έργο του και την πίστη του απετέλεσε «ἀστέρα φαεινόν» για την πρώτη Εκκλησία και την Εκκλησία γενικότερα.

π. Μεθόδιος Κρητικός: Οι Άγιοί μας αποτελούν μια διαβεβαίωση της Αλήθειας της Πίστεως αλλά και ένα ανοιχτό παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε την Βασιλεία των Ουρανών

π. Μεθόδιος Κρητικός: Οι Άγιοί μας αποτελούν μια διαβεβαίωση της Αλήθειας της Πίστεως αλλά και ένα ανοιχτό παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε την Βασιλεία των Ουρανών