Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Δοξαστικόν Στιχηρών Εσπερινού, μέλος Πέτρου Φιλανθίδη, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄