Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄- Άξιον Εστίν, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος