Απολυτίκιον Κυριακής της Πεντηκοστής: Eυλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, Ήχος πλ. Δ΄, Ψάλλουν Ιβηρίτες Πατέρες