Όρθρος Μ. Τετάρτης: Ιδιόμελα Αποστίχων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄- Δοξαστικόν Αποστίχων, Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄