Όρθρος Μ. Πέμπτης: Τροπάριον Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί…, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Απόστιχα Ιδιόμελα, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄

Τροπάριον Όρθρου Μ. Πέμπτης, Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί…, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Απόστιχα Ιδιόμελα Όρθρου Μ. Πέμπτης, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.