ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μεταφορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν ἱματισμοῦ, καθαριότητας κλπ στὸ χτυπημένο ἀπὸ τὴν θεομηνία Κεραμίδι Τρικάλων – 4

Τὸ Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, φίλοι καὶ μέλη τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ τὰ Τρίκαλα μαζὶ μὲ ἀδελφοὺς τῆς «Ὁμάδας Βοήθειας Ἀπόρων Λάρισας», μετέφεραν 3,5 παλέτες μὲ εἴδη καθαρισμοῦ, κλινοσκεπάσματα, μπουφὰν καὶ τρόφιμα στὸ Κεραμίδι Τρικάλων, τὸ ὁποῖο δοκιμάστηκε σκληρὰ καὶ καταστράφηκε σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφικὲς πλημμύρες.

Τὰ τρόφιμα, τὰ κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, σεντόνια), τὰ μπουφὰν καὶ τὰ εἴδη καθαρισμοῦ συγκέντρωσαν καὶ ἀπέστειλαν μέλη καὶ φίλοι τῶν ὁμάδων τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» Λάρισας καὶ Ἀγρινίου (κουβέρτες, σεντόνια, μπουφὰν) μαζὶ μὲ χρήματα ποὺ διέθεσαν ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα γιὰ ἀγορὲς τῶν ἀνωτέρῳ εἰδῶν. Τὰ εἴδη φορτώθηκαν, ἀπὸ τὰ μέλη μας, σὲ πέντε ὀχήματα καὶ ξεκινήσαμε γιὰ τὴν διακονία μας.

Ἡ ὅλη διακονία ἔγινε σὲ συνεννόηση μὲ τὸν σεβαστὸ π. Ἀλέξανδρο, ἱερέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Κεραμιδίου ὁ ὁποῖος πρωτοστατεῖ, μὲ τὴν σεβάσμια πρεσβυτέρα του, στὴν συγκέντρωση καὶ διανομὴ βοήθειας στοὺς κατοίκους ἀλλὰ καὶ στὴν προσπάθεια ἀποκατάστασης τῶν τεράστιων ζημιῶν ποὺ  ἔχει ὑποστεῖ τὸ χωριό, δείχνοντας ἐμπράκτως τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ Κεραμίδι ἔχει καταστραφεῖ σχεδὸν ὅλο. Τὰ νερὰ ἔφτασαν στὶς στέγες τῶν σπιτιῶν (ὅπως θὰ διαπιστώσετε ἀπὸ φωτογραφίες) καὶ μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους τὸ νερὸ εἶχε φτάσει στὰ 4,2 μέτρα. Σὲ σπίτι ποὺ εἶχε ἡλιακὸ θερμοσίφωνα, εἴδαμε νὰ εἶναι καλυμμένος μέχρι τὴν μέση ἀπὸ τὴν λάσπη.

Μετὰ τὸ ξεφόρτωμα καὶ μιὰ γρήγορη ξενάγηση στὸ κατεστραμμένο χωριό, πήγαμε στὸν παλιὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους ποὺ κατασκευάστηκε λίγο μετὰ τὸ 1800 καὶ εἶναι στὸ ὕψωμα (γι᾿ αὐτὸ γλύτωσε μαζὶ μὲ 6 – 7 σπίτια) ὅπου καὶ ἐκκλησιάζονται οἱ κάτοικοι. Ἀφοῦ μιλήσαμε γιὰ πνευματικὰ θέματα καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε περαιτέρω, λάβαμε τὶς εὐχὲς τοῦ π. Ἀλεξάνδρου καὶ ἀποχωρήσαμε γιὰ τὸ καθιερωμένο καφεδάκι.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώσαμε καὶ αὐτὴ τὴν διακονία μας, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη στὰ χωριὰ Ἁγ. Κυριακή, Βαλομάνδρι καὶ Αγριά Βόλου.

Ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ συνεχίσουμε τὶς διακονίες στὰ χωριὰ ποὺ ὑπέστησαν καταστροφὴ ἀπὸ τὶς πλημμύρες.