UNISEX STYLE – Η Επιβολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων στη Μόδα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

Ἡ λέξη UNISEX ( γιούνισεξ)  εἶναι ἀγγλικὴ καὶ εἶναι σύνθετη ἀπὸ τὶς λέξεις unite ( γιουνάϊτ) ποὺ σημαίνει ἑνώνω καὶ ἀπὸ τὴν λέξη sex ( σὲξ) ποὺ σημαίνει φύλο( ὄχι φύλλο). Συνεπῶς ἡ λέξη UNISEX σημαίνει ἑνώνω τὰ δύο φύλα ! Ἡ λέξη «sex» προέρχεται ἀπὸ τὸ λατινικὸ «sectus» ποὺ σημαίνει « διαχωρισμός », ἐπισημαίνοντας πὼς τὸ ἀνθρώπινο εἶδος εἶναι ἐκ φύσεως χωρισμένο στὰ δύο.

Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται προσπάθειες νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καὶ κυρίως τῶν νέων. Ἡ νέα τάξη θέλει νὰ καταργήσει τὴν ἑτερότητα τῶν δύο φύλων καὶ νὰ δημιουργήσει ἕνα  « τρίτο » φύλο. Θέλει  νὰ ἑνώσει τὰ δύο φύλα σὲ ἕνα καὶ νὰ δημιουργήσει ἕνα ἄλλο φύλο ποὺ δὲν θὰ ἔχει καθαρὰ χαρακτηριστικὰ ἀνδρικοῦ ἤ γυναικείου φύλου.

Ὁ Θεὸς δύο φύλα ἐδημιούργησε, τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα, δὲν δημιούργησε τρίτο φύλο.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἔμπνευση αὐτή, ἡ δημιουργία τρίτου φύλου, εἶναι τοῦ διαβόλου. Θέλει νὰ μιμηθεῖ τὸν Θεό,νὰ γίνει καὶ αὐτὸς δημιουργός, καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει δικές του πρῶτες ὕλες, παίρνει « ὑλικὰ » ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ τὸν ὄντως Δημιουργὸ καὶ θέλει τὰ φυσικὰ νὰ τὰ  μπερδέψει καὶ νὰ  κάνει κάτι δικό του παρά φύσιν. Παίρνει ἁγνὰ ὑλικὰ καὶ τὰ βρωμίζει μὲ τὴν ἀνηθικότητα. Θέλει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴν  φύση τους συνδημιουργοί , νὰ γίνουν σαρκολάτρες καὶ σκεύη ἠδονῆς. Ἔχει ἀνθρώπους δικούς του πρόθυμους νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ σχέδιά του : τὰ περιοδικά, ἡ τηλεόραση, τὸ διαδίκτυο μέρα καὶ νύχτα σὲ ὅλο τὸν πλανήτη, βομβαρδίζουν στὴν κυριολεξία μὲ διαφημίσεις τέτοιου περιεχομένου γιὰ νὰ  πείσουν τὸν κόσμο ὅτι ὑπάρχει καὶ τὸ « τρίτο » φύλο.

    Ἡ πρώτη προσέγγιση γίνεται μὲ τὴν  διαφήμιση τῆς ἐμφάνισης ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται καὶ λίγο ἀθώα, καὶ ἀπὸ τὸ  ντύσιμο μετὰ, περνᾶμε στὰ ἐπὶ μέρους ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἔκφραση, τὸ περπάτημα,τὴν πρόκληση,μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν ἀλλαγὴ σεξουαλικῶν συμπεριφορῶν καὶ προτιμήσεων.

Γράφουν οἱ ἐφημερίδες « Ἡ μόδα ἔγινε αὐστηρὴ μὲ τὶς γυναῖκες. Σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ τὶς  ντύνει μὲ τὴν  ἀνδρικὴ κλασσικὴ γκαρνταρόμπα. Ἡ γυναῖκα μπαίνει στὸν ρόλο τοῦ ἄνδρα καὶ φοράει τὰ παντελόνια του , τὰ σακάκια του, τὰ πουκάμισά του, ἀκόμη καὶ τὶς γραβάτες του. Τὸ παιχνίδι τῆς ἀλλαγῆς τῶν ρόλων συνεχίζεται » !!  Ἐπιπλέον  « Ὕστερα ἀπὸ ἕνα μεγάλο διάλειμμα θηλυκότητας, ἔμφασης στὰ ροῦχα, ποὺ τονίζουν τὸ γυναικεῖο σῶμα, τὸ ἀνδρόγυνο στὺλ ἐπιστρέφει βαρὺ σὲ σκοτεινὲς ἀποχρώσεις, αὐστηρὲς γραμμὲς καὶ παραδοσιακὰ ἀνδρικὰ ὑφάσματα » !!

Καὶ προσθέτουν :  « Ἀπ’ ὅλες τὶς πόλεις τῆς μόδας, οἱ νέοι σχεδιαστές, ἀλλὰ καὶ οἶκοι,δημιουργοῦν παραλλαγὲς τοῦ ἀνδρικοῦ κουστουμιοῦ γιὰ τὶς γυναίκες » !!  Ὁ  σχεδιαστὴς Στέφανο Πιλάτι, δήλωσε στὴν ἐφημερίδα «New York Times» πὼς τὸ μέλλον ἀνήκει στοὺς ἀνθρώπους μὲ … ὁμογενοποιημένες ἐπιθυμίες καὶ ἀνάγκες !!

Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ βλέπουμε στὸν δρόμο εἴτε σὲ ἄλλους χώρους ,ἄτομα μὲ πολὺ κοντὰ μαλλιά, σχεδὸν κάποιες φορὲς ξυρισμένα, σῶμα καλογυμνασμένο στὸ γυμναστήριο, περπάτημα βαρὺ μάγκικο, ντύσιμο ἀτημέλητο, καθαρὰ ἀγορίστικο. Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ δὲν ἀφορᾶ πιὰ ἄνδρα,ἀλλὰ,δυστυχῶς,εἶναι γιὰ γυναῖκα !

Βλέπουμε ἐπίσης ἄτομα μὲ μακριὰ μαλλιὰ δεμένα κοτσίδα, εἴτε κότσο σὲ στὺλ σαμουράϊ , σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, καὶ ἄλλα γυναικεῖα ἀξεσουάρ. Σῶμα πλαδαρό, ἐλαφρὺ βάψιμο στὰ μάτια καὶ τὰ χείλη ἤ καὶ λίγο μέϊκ ἄπ. Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ δὲν ἀφορᾶ πιὰ γυναῖκα, δυστυχῶς εἶναι γιὰ ἄνδρα. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ νέοι κυρίως ,ἀρέσκονται νὰ φορᾶνε ροῦχα unisex γιὰ νὰ εἶναι μὲ τὴν  μόδα , νὰ ἀρέσουν στοὺς φίλους καὶ στὶς φίλες καὶ στὸν κόσμο γενικότερα. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα : ποῦ πρέπει νὰ ἀρέσουμε ; στὸν Θεὸ ἤ στοὺς ἀνθρώπους ; Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Μωϋσὴ εἶναι σαφέστατη (Δευτ.κβ, 5) Ἡ γυναῖκα δὲν πρέπει νὰ φοράει ἀνδρικὰ ροῦχα, ὅπως καὶ ὁ ἄνδρας  νὰ φοράει γυναικεῖα. Ὅποια γυναῖκα ἤ ὅποιος ἄνδρας τὸ κάνει αὐτό , εἶναι «βδέλυγμα» στὸν Θεό, δηλ. ἀηδιαστικός, ἀποκρουστικός !

Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος γράφει « Αἰσχρὸν γυναικὶ  τὸ κείρασθαι ἤ ξυρᾶσθαι » ( Α΄Κορ. 11.6) Δηλ. εἶναι ἄσχημο, ἀτιμωτικὸ καὶ ἀπρεπὲς στὴν γυναίκα νὰ κουρεύει ἤ νὰ ξυρίζει τὰ μαλλιά της. Σὲ παλαιότερες μάλιστα ἐποχές, ἀτίμωναν μιὰ γυναῖκα κόβοντάς της τὰ μαλλιὰ ἤ κουρεύοντάς την ἐντελῶς καθὼς τὸ στολίδι τῆς γυναίκας εἶναι τὰ μαλλιά της.  Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ  62ος  κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου,ἀπαγορεύει στοὺς ἄνδρες τὰ γυναικεῖα ροῦχα καὶ στὶς γυναῖκες τὰ ἀνδρικά.

« Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός » ( Ματθ. 19. 4) Ὀ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο σὲ δύο φύλα, τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλυκό. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ὑπάρχει καὶ στὸ ζωϊκὸ βασίλειο, ὅπως καὶ στὸ φυτικό. Τίποτα τὸ ἐνδιάμεσο, τὸ διαφορετικό. Καὶ ὑπάρχουν μάλιστα σαφεῖς διαφορές, ἐμφανέστατες, ἀνάμεσα στὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλυκό. Οἱ ἐπιστήμονες δέ,τὶς διαφορὲς αὐτές ,τὶς χωρίζουν στὰ πρωτεύοντα καὶ τὰ δευτερεύοντα χαρακτηριστικὰ τοῦ φύλου.

 Ἀπ’ τὸν ἐκφυλισμὸ αὐτὸ τοῦ ἀτόμου ποὺ προωθεῖ μὲ τὸ unisex σήμερα ἡ λεγόμενη « νέα ἐποχὴ » οἱ συνέπειες εἶναι πολὺ μεγάλες τόσο γιὰ τὰ ἄτομα ὅσο καὶ γιὰ τὴν κοινωνία. Αὐτὰ βεβαίως δὲν γίνονται δίχως λόγο. Ἴσως ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νὰ μᾶς ποῦν πὼς ὁ χωρισμὸς σὲ ἀγόρια καὶ κορίτσια εἶναι … ρατσισμός. Ἡ πρόοδος δὲν σταματᾶ…. Ἐμεῖς δὲν θέλουμε τέτοια πρόοδο, δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε τέτοιοι προοδευτικοί . Ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἴμαστε ὅπως μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός, νὰ παραμείνουμε στὸ φύλο μας, ὑπακούοντας στοὺς νόμους τῆς φύσης καὶ ἐν τέλει στοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα