Δελτίο Τύπου: ἐκδήλωση τῆς Νεότητας Ε.ΡΩ. Ἀθήνας μὲ τὸν π. Γεώργιο Σχοινά

Ἡ ὁμάδα νεότητας Ἀθήνας τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ ὀργάνωσε τὸ Σαββάτο 17 Φεβρουαρίου 2024 ἐκδήλωση στὰ γραφεῖα τοῦ Σωματείου μας στὸν  Ἅγιο Ἐλευθέριο μὲ ὁμιλητὴ τὸν π. Γεώργιο Σχοινὰ καὶ θέμα: ‘’Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ Πᾶν’’. 
 
Πλῆθος μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων τοῦ Σωματείου κατέκλεισε τὰ γραφεῖα μας μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁμιλία, ὁπότε μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσουμε νέους ἀδελφούς, νὰ ἐνημερώσουμε γιὰ τὶς δράσεις μας καί ἰδιαίτερα τὴν μελλοντικὴ πανελλήνια 13η Σύναξη Νεότητας τῆς ‘’Ἔ.Ρ.Ω’’  ἡ ὁποία θὰ λάβει χώρα τὴν Κυριακὴ 9-10 Μαρτίου 2024 στὴν Ι. Μ. Παντοκράτορος ΤΑΩ (Νταοῦ) Πεντέλης μὲ θέμα: «Νέοι καὶ γλῶσσα».
 
Στὸ κύριο μέρος τῆς ἐκδήλωσής μας, ὁ π. Γεώργιος Σχοινὰς μᾶς ἀναπτέρωσε τὴν πίστη καὶ τὴν θέληση γιὰ πνευματικὴ ζωή ἀναφερόμενος στὰ πολλαπλᾶ  παραδείγματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν ἄνευ συμβατικῶν ὅρων καὶ προϋποθέσεων τὸν Κύριο καὶ ἀφέθηκαν μὲ πλήρη ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια Του. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε ὁ π. Γεώργιος στὴν βιωτὴ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ὁ ὁποῖος ἂν καὶ παιδὶ τὰ ἄφησε ὅλα καί πῆγε στὸ Ἅγιον Ὅρος. 
 
Ὁ π. Γεώργιος Σχοινὰς κάλεσε ὅλους τοὺς ἀδελφούς – ὅπως ἄλλωστε παραγγέλνουν καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες – νὰ ζοῦμε μὲ τήν Πίστη τῶν Ἁγίων μας, μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος γνωρίζει κατὰ πάντα τὶς ἀνάγκες μας, τὶς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε, τὶς καλὲς ἐπιθυμίες μας καὶ ἔχει πολλοὺς τρόπους νά μᾶς οἰκονομήσει καὶ ἀξιώσει τῆς Χάριτός Του ἀρκεῖ νὰ τόν ἐμπιστευθοῦμε καὶ νὰ τὸν βιώνουμε ὡς τὸ Πᾶν, ποὺ καὶ ὑποστατικὰ ὡς Θεὸς εἶναι.
 
Τὴν ἐκδήλωση τῆς νεότητας ‘’Ἔ.ΡΩ.’’ Ἀθήνας παρακολούθησαν ὄχι μόνον ὅσοι ἀδελφοὶ παρευρέθηκαν στὰ γραφεῖα μας ἀλλὰ καί διαδικτυακὰ πολλὰ μέλη τῶν ὁμάδων νεότητας τῆς ‘’Ἔ.ΡΩ.’’ ἀπὸ όλη την Ελλάδα: τὴ Νάουσα, τὴν Τρίπολη, τὴν Κομοτηνή, τὴ Θεσσαλονίκη κλπ. Ὁ Τομέας Νεότητας καὶ Οἰκογένειας τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ καὶ ἡ ὁμάδα νεότητας ‘’Ἔ.ΡΩ.’’ Ἀθήνας  εὐχαριστοῦν θερμὰ τὸν π. Γεώργιο Σχοινὰ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή του στὴν πρόσκλησή μας. Τοῦ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας καὶ εὐχόμαστε πάλι σύντομα νὰ ἀνταμωθοῦμε σέ νέα ἐκδήλωση.
 
Ἡ ὁμάδα νεότητας ‘’Ἔ.ΡΩ.’’ Ἀθήνας συνεχίζει τὶς δραστηριότητές της μὲ συναντήσεις μελῶν καὶ φίλων σὲ διάφορα μέρη τῆς Ἀθήνας.