Δελτίο τύπου ἐπανέναρξης λειτουργίας γραφείων ἘΡΩ Ἀθήνας

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκίνηση τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τοῦ παραρτήματος τῆς ἘΡΩ Ἀθήνας συναντήθηκαν τὴν περασμένη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 στὰ γραφεῖα τοῦ συλλόγου μας στὴν Ἀθήνα, ὕστερα ἀπὸ καιρὸ λόγῳ τῶν γνωστῶν περιορισμῶν.

Μὲ τὴν παρουσία τοῦ Προεδρείου τῆς ἘΡΩ, μελῶν τοῦ ΔΣ, στελεχῶν καθῶς καὶ πολλῶν φίλων ἔγινε ἐνημέρωση καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων γιὰ τὰ τρέχοντα θέματα καὶ τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν, τὶς προτεραιότητες καὶ τοὺς στόχους ποὺ ἔχουν τεθεῖ ἀπὸ τὸν σύλλογο στὰ πλαίσια τῆς ἀποστολῆς του καὶ σύμφωνα πάντα μὲ τὸ καταστικὸ καὶ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ὑπηρετεῖ.

Στὴ συνάντηση ἐπιβεβαιὼθηκε ἡ δύναμη τῆς ἐνότητας καὶ ἡ βούληση τῆς ἘΡΩ γιὰ συνέχιση τῆς προσπάθειας ἀφύπνισης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ δώσει ἐλπίδα, ἰδανικὰ καὶ ὄραμα στοὺς Νέοέλληνες, παρέχοντας σωστὴ ἐνημέρωση καὶ προβάλλοντας ὑγιῆ πρότυπα, ὥστε νὰ βοηθηθεῖ σύμπασα ἡ ἑλληνικῆ κοινωνία καὶ κυρίως ἡ οἰκογένεια καὶ ἡ νεότητα.

Εὐχαριστοῦμε ὅλα τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῆς ἘΡΩ Ἀθήνας ποὺ παρευρέθησαν στὴν συνάντηση. Σύντομα θὰ ἀνακοινωθεῖ σειρὰ τοπικῶν δράσεων καὶ ἐκδηλώσεων. Καλὸν ἀγῶνα σὲ ὅλους.

 

ἘΡΩ Ἀθηνῶν