Δημοσιεύσεις ετικέτας «Γάμος ομόφυλων ζευγαριών»

Σύλλογος Πολυτέκνων καί Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Λάρισας: Ὄχι στή θεσμοθέτηση γάμου ὁμόφυλων

Ἡ προωθούμενη νομοθετική πρωτοβουλία γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἔχει προκαλέσει σοβαρή ἀναστάτωση καί εὔλογους προβληματισμούς στήν ἑλληνική κοινωνία, καθώς καθίσταται πασιφανές, ἀκόμη καί στόν πλέον καλοπροαίρετο, ὅτι ἡ προβαλλόμενη στόχευσή του στήν ἀποκατάσταση δῆθεν ζητημάτων ἰσότητας στό γάμο εἶναι ξεκάθαρα προσχηματική. Στήν πραγματικότητα ἀνοίγει τήν κερκόπορτα πού θά ὁδηγήσει μέ βεβαιότητα στήν ἰσοπέδωση τοῦ ιεροῦ καί εὐλογημένου θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί στήν περαιτέρω ἀποσάθρωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.

Δημητρόπουλος (Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου): Γάμος είναι η εκ της φύσεως τεκνοποιός, αναγνωρισμένη ένωση άρρενος και θήλεος

Υπέρτατο κριτήριο η κατ’ Αριστοτέλη φύση του πράγματος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του γάμου είναι η εξ αυτού απόκτηση τέκνων, δυνατότητα την οποία παρέχει η διαφορά του φύλου των δύο μερών που συνιστούν την ένωση του γάμου. Μόνον τα ετερόφυλα ζευγάρια μπορούν εκ του γάμου τους να αποκτήσουν τέκνα.

Το χειρότερο νομοσχέδιο από καταβολής ελληνικού κράτους: «Γάμος» ομόφυλων «ζευγαριών» και τεκνοθεσία

Η χθεσινή (10.1.2024) Συνέντευξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρατική Τηλεόραση αποτελεί έναν σταθμό και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη.