Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΙΟ ΟΚΤΩΗΧΟΥ ΜΕΛΟΣ Π. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ ΉΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΚΑΡΑΚΑΛΛΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΕ΄, ΙΓ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίον Οκτωήχου, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΕ΄, ΙΓ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίον Οκτωήχου, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων – Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.