Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΓΑΛΑΚΤΙΑΣ»

Προσεγγίζοντας τη Γερόντισσα Γαλακτία

Κείμενα από το νέο βιβλίο: “Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης”
Εκδόσεις “Θεομόρφου” της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου.
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Δήμητρα και Στυλιανή Χαλδαιοπούλου