Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΉΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄- Χερουβικόν σύντομον Πανηγυρικόν, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Χερουβικόν σύντομον Πανηγυρικόν, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.