Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΡΓΗ ΙΑΜΒΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ Θ΄ ΩΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΉΧΟΣ Β΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά τα Φώτα) Η΄ Εωθινόν Δοξαστικόν, Τα της Μαρίας δάκρυα, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Αργή Ιαμβική καταβασία Θ΄ Ωδής των Θεοφανείων, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά τα Φώτα) Η΄ Εωθινό Δοξαστικόν, Τα της Μαρίας δάκρυα, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κων/νος Μπιλάλης – Αργή Ιαμβική καταβασία Θ΄ Ωδής των Θεοφανείων, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.