Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΙΝΩΝ Α΄ ΉΧΟΥ ΨΑΛΛΟΥΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ & ΚΑΡΑΚΑΛΛΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΣΤ΄, ΙΔ΄ Λουκά) Αναστάσιμα Στιχηρά Αίνων, Ήχος Α΄- Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΣΤ΄, ΙΔ΄ Λουκά) Αναστάσιμα Στιχηρά Αίνων, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί & Καρακαλλινοί Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης.