Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ»

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός – Ο μικρός Αγιασμός, το καθημερινό μεγάλο όπλο του Χριστιανού!

Ο Γέροντας π. Παΐσιος σ’ ένα παιδί πού το πείραζε ο δαίμονας, ξέροντας ότι δε θα πιει τον Αγιασμό, του έδωσε να φάει γλυκά για να διψάσει καί μετά του έδωσε νερό να πιει, στο όποιο έριξε καί Αγιασμό. Μόλις τον ήπιε άρχισε να φωνάζει: «Αυτό το νερό με καίει! Τί έχει μέσα;».

Το παράδειγμα του Αγίου Λουκά σήμερον

H βαθεία ἐπιστημονικὴ συγκρότησις, ἡ συνεχὴς ἔφεσις πρὸς γνῶσιν,ἡ προσπάθεια διανοίξεως νέων ὁδῶν εἰς τὴν ιατρικήν ἔρευναν, ἡ ἐγχειρητικὴ δεινότης, τὸ θάρρος, ἡ ἐπιμονή, ἡ ἀκαταπόνητος ἐργατικότης, ἡ βαθεία ἀγάπη διὰ τὴν μετάδοσιν καὶ μεταλαμπάδευσιν τῶν γνώσεων καὶ τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ κυρίως ἡ βαθεία ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριον, ἡ ὁποία ἐξεφράζετο διηνεκῶς διὰ τῆς μέχρι θυσίας ἀγάπης πρὸς τὸν πάσχοντα ἄνθρωπον, ἦσαν τὰ κύρια στοιχεῖα τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ περιγράμματος τοῦ Ἁγίου Λουκά, ὡς Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς.

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Αυτό κι αν δεν ήταν θαύμα!

Στα μισά του καλοκαιριού -δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο- ο Κύριος με προειδοποίησε ότι η εξορία μου θα τελείωνε σύντομα.

Αγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

Μια από τις δραματικότερες περιόδους της εκκλησιαστικής μας ιστορίας είναι και ο 20ος αιώνας, όπου δοκιμάστηκαν σκληρά πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες από τα μαρξιστικά καθεστώτα