Αγίων Πανευφήμων & Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου: Μακαρισμοί Εορτής Ήχος Α΄& Δ΄ – Απολυτίκιον Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, Ήχος Δ΄