Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου) Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος πλ. Α΄