Αγίου Νικολάου: Στιχηρό Iδιόμελον Εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄- Α΄ Ωδή Κανόνων Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου, Ήχος Α΄και Β΄(ειρμολογικός)

Στιχηρό Iδιόμελον Εορτής, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλει ο Νεανικός Χορός τού Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Δέρκων Αρετσούς Θεσ/νίκης.

Α΄ Ωδή Κανόνων Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου, Ήχος Α΄και Β΄(ειρμολογικός) – Ψάλλουν οι Πατέρες Δανιηλαίοι & Θωμάδες.