Αγίου Νικολάου: Iδιόμελον Λιτής Εορτής, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος πλ. Β΄- Α΄ Ωδή Κανόνων Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου, Ήχος Α΄και Β΄(ειρμολογικός)

Iδιόμελον Λιτής Εσπερινού Αγίου Νικολάου, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Α΄ Ωδή Κανόνων Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου, Ήχος Α΄και Β΄(ειρμολογικός) – Ψάλλουν οι Πατέρες Δανιηλαίοι & Θωμάδες.