Εκδήλωση στα Ιωάννινα: Παραδοσιακός Λαχανόκηπος και Οικιακή Οικονομία (Βίντεο)

 

Τό Σάββατο 16 Ἀπριλίου 2016 ὁ τομέας ἀγροτικῆς οἰκονομίας τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἰωαννίνων διοργάνωσε ἐκδήλωση στά Ἰωάννινα μέ θέμα  «Παραδοσιακός Λαχανόκηπος καί Οἰκιακή Οἰκονομία».

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ ὑπευθύνου ἐκδηλώσεων γιά τά Ἰωάννινα Ἀθανασίου Ἀδάμ ὁ ὁποῖος τόνισε πώς ὁ ἀγροτικός τομέας στήν Ἑλλάδα εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικός καί παρουσιάζει σημαντική δυναμική μέ προοπτικές ἀνάπτυξης. Τά ἑλληνικά γεωργικά προϊόντα εἶναι ὑψηλῆς ποιότητας καί οἱ κλιματικές συνθῆκες εὐνοούῦν τήν πρώιμη παραγωγή.

Κύριος ὁμιλήτής ἦταν ὁ Χρῖστος Σαπρανίδης ὁ ὁποῖος τόνισε τήν ἀδήριτη ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται σε βιωματική ἐπαφή με τον φυσικό τρόπο ζωῆς ἐξάροντας τά πολλαπλά πνευματικά καί ψυχοσωματικά ὀφέλη πού αὐτή χαρίζει.

Σκοπός τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ ἐνημέρωση τῶν νεοεισερχόμενων στόν πρωτογενή τομέα, ἀλλά καί ἡ ἐνεργοποίηση ὁσων μποροῦν νά συμβάλουν στήν ἐπανεκκίνηση καί βιώσιμη ἀνάπτυξη τοῦ ἀγρο-διατροφικοῦ τομέα.

Στὀ τέλος ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης π.Μάξιμος ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ὑπενθύμισε ὅτι ἡ πατρίδα μας περνάει δύσκολες μέρες, κάλεσε ὅλους νά ἀσχοληθοῦν μέ τίς παραδοσιακές καλλιέργειες λέγοντας ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων θετικῶν πού προσφέρει ἡ ἐνασχόληση μέ τήν γεωργία, εἶναι και ἕνας τρόπος ἀντίστασης πρός αὐτούς πού μᾶς ἐπιβουλεύονται.

Τήν Ἐκδήλωση συντόνισε ὁ θεολόγος-ἀκτινολόγος Βασίλειος Μάλιακας.