Δελτίο Τύπου: Εκδήλωση της Ενωμένης Ρωμηοσύνης στη Σαλαμίνα

 
Τὸ Σάββατο 26 Μαρτίου μίλησε στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Σαλαμῖνος ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς μὲ θέμα «Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ στὴν ζωή μας». Ὁ ὁμιλητὴς μὲ γλαφυρὸ τρόπο ἀναφέρθηκε στὸ σταυρικὸ ἦθος τοῦ χριστιανοῦ, τὴν «περιεκτικὴ φιλοπονία», στὸ δίπολο «σταυρὸς-ἀνάσταση» καὶ στὴν αἵρεση τῆς ἐποχῆς μας ποὺ εἶναι ἡ ἀνάσταση χωρὶς σταυρό. Μὲ πολλὰ καὶ εὔστοχα παράδειγματα ἀπὸ τὴν ἐποχή μας καθήλωσε τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο. Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τοπικὸ δίκτυο.
 
 Εὐχαριστοῦμε τὸν π. Γεώργιο Σχοινᾶ ποὺ πάντοτε ἀνταποκρίνεται στὸ κάλεσμα τῆς ΕΡΩ, τὸν πατέρα Λάμπρο Μάθεση, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τοὺς ἱερεῖς τοῦ νησιοῦ ποὺ ἔδωσαν τὸ «παρών» καὶ ὅσους ἐργάστηκαν γιὰ νὰ πραγματοποιηθῆ αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση. Ὁλόθυμες εὐχαριστίες ὀφείλονται στὸν Μητροπολίτη μας κ. Κωνσταντῖνο ποὺ πάντοτε στηρίζει τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ΕΡΩ.