Δελτίο τύπου γιά τήν ἐκδήλωσή μας στά Γραφεῖα τῆς Ε.ΡΩ. Ἀθήνας μέ τόν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη

Τήν Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου 2022 ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ Ἀθήνας πραγματοποίησε ἐκδήλωση ‒ ὁμιλία μέ προσκεκλημένο ὁμιλητή τόν ἱερομόναχο π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη (ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους). Ὁ π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης ἀνέπτυξε στούς παρευρισκόμενους τό ἐξόχως ἐνδιαφέρον θέμα: ‘’Οἱ Κολλυβάδες Πατέρες ὡς ἀλεῖπτες τῶν Νεομαρτύρων καί τῶν ὁπλαρχηγῶν τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821’’.

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀπό τόν π. Ἀρτέμιο ἦταν μία πνευματική διδασκαλία γιά τόν ρόλο τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων καί τήν προσφορά τους στήν Ἁγία Ἐκκλησία καί τό Γένος μας. Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις ἀπό τούς παρευρισκόμενους συνεργάτες καί φίλους τοῦ Σωματείου μας.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσής μας οἱ φίλοι τῆς Ε.ΡΩ. εἶχαν τήν δυνατότητα νά δοῦν ἀπό κοντά τίς νέες ἐκδόσεις καί βιβλία τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’ καί νά ἐπιλέξουν ὅποια ἐπιθυμοῦν. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκε σέ ὅλους, τιμῆς ἕνεκεν, τό βιβλίο: ‘’Ἡ ἐξομολόγηση τῶν νέων’’, ἔκδοση τῆς ‘’Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης’’.

Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της πρός τόν ὁμιλητή π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίνεται μέ χαρά κάθε φορά στίς προσκλήσεις τοῦ Σωματείου μας. Ἐπιπλέον ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ εὐχαριστεῖ τά μέλη, τούς φίλους καί συνεργάτες πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη τους.