π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: «Αλλοίωση Ορθοδόξου ήθους και εκκοσμίκευση στην Εκκλησία μας»

Μια επίκαιρη όσο και διαχρονική εκπομπή με θέμα το Ορθόδοξο ήθος και την αλλοίωσή του καθώς και την εκκοσμίκευση στην Εκκλησία μας. Ο π. Αρσένιος ορίζει τα πλαίσια του Ορθοδόξου Ήθους σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και κατόπιν προσεγγίζει τις αλλοιώσεις σε αυτό τόσο από εξωγενείς και παγκοσμιοποιητικούς παράγοντες ως η Νέα Τάξη και η Μεγάλη Επανεκκίνηση όσο και ενδοεκκλησιαστικούς με τις αποκλίνουσες πνευματικά τοποθετήσεις των μελών της Εκκλησίας μας ήτοι ιεραρχών, ιερέων και λαϊκών. Ποια θα πρέπει να είναι η άμυνα του Ορθοδόξου Χριστιανού στην αλλοίωση του Ορθοδόξου Ήθους και με ποιο πνευματικό τρόπο θα την πετύχει; Μπορεί ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός να διαμαρτυρηθεί εντός Εκκλησίας χωρίς να προκαλέσει ζημιά; Πότε οφείλει υπακοή στην διοικούσα Εκκλησία και πότε όχι; Πώς θα κατορθώσουνε να ακολουθήσουμε τα ίχνη των Αγίων μας, των Ομολογητών μας και των Ηρώων μας;