Δήμος Θανάσουλας: «Δεν θα εγκαταλείψουμε! Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα»