Μέθεξις Θεού Ημερολόγιον Προσευχής 1 – +Γέροντος Ἐφραίμ

+ Ὁ ἐλάχιστος καί ἁμαρτωλός πατέρας σας Γ. Ἐφραίμ

ΜEΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

3 Νοεμβρίου 1978

Χωρίς Ἐσένα, Ἀγάπη μου, Θεέ μου,

ὅλα εἶναι σκιές καί βάσανά μου.

                

Ὤ, πόσον ὄμορφα νοιώθει ἡ ψυχή, ὅταν πανηγυρίζῃ· ἤ μᾶλλον, ὅταν συμμετέχῃ τῆς ἀγγελικῆς ἑορτῆς τοῦ Οὐρανίου καί Ἀγγελικοῦ κόσμου!

Πόσον θἄθελα τότε, νά μήν ὑπάρξῃ οὐδεμία ἀνησυχία, ὥστε νά μή διακοπῇ αὐτή ἡ τόσον πολύτιμη καί σπάνια ἀπόλαυσις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου στήν δυστυχῆ ψυχή μου!

Πᾶσα περιουσία, πού δέν εἶναι ὁ Θεός μου, πτωχεία μοῦ εἶναι. Τότε θά χορτάσω, ὅταν ἰδῶ τήν φιλτάτη μου δόξα Σου, Πατέρα μου καί Θεέ μου! Χωρίς Ἐσένα, Ἀγάπη μου, Θεέ μου, ὅλα εἶναι σκιές καί βάσανά μου. Κανένα μου ἀγαθό δέν ποθῶ, πλήν ἀπό Ἐσένα, τό ἀληθινό καί ἄκρο ἀγαθό.

Πόσον ἄσχημα θά ἔνοιωθα, ἄν δέν Σέ γνώριζα ἤ ἄν δέν μοῦ ἔδειχνες, Πατέρα μου, τό Θεῖόν σου Πρόσωπον!

Πόσον ἄχαρη αἰσθάνομαι τήν ζωή αὐτή, ἐδῶ κάτω, ὅταν δέν νοιώθω την παρουσία τοῦ Ἀκαταλήπτου Θεοῦ ὁμοῦ μέ τήν ἀγάπη Του! Ὤ, τί δυσφορία νοιώθω τότε!

Σῶσέ με, τόν ἔνοχόν Σου, Πατέρα μου, καί μή μοῦ κρύβεσαι, γιατί… ὑποφέρω τρομερά.

                                                       

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2022

ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ