Γέρων Γρηγόριος: Μια φωτεινή αγιοπνευματική παρουσία στα έσχατα χρόνια

Γέρων Γρηγόριος: Μια φωτεινή αγιοπνευματική παρουσία στα έσχατα χρόνια

Επιμέλεια – Παρουσίαση : Μαργαρίτα Χριστοδούλου , Αναστασία Πουλοπούλου, Ρεββέκα Παναγιωτίδου . Παρουσία κειμένων μαρτυριών : Κωνσταντίνος Τσινάλης.