Εορτή των Τριών Ιεραρχών: Καταργείται για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών

Η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών καταργείται ως ημέρα αργίας για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών με υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με το protothema.gr, υπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.»

Με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση καταργείται από το σημείο II του στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Η Υπουργική Απόφαση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

CamScanner_2024-01-27_21.48

Πρώτο Θέμα