π. Μεθόδιος Κρητικός: Οι Άγιοί μας αποτελούν μια διαβεβαίωση της Αλήθειας της Πίστεως αλλά και ένα ανοιχτό παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπουμε την Βασιλεία των Ουρανών

Ο π. Μεθόδιος Κρητικός, πνευματικός της μονής του Aγ. Πορφυρίου και πνευματικό του τέκνο, μιλά κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου (2 Δεκεμβρίου 2020) στο μοναστήρι του στο Μήλεσι Αττικής.