Άγιος Ιάκωβος: «Άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να αγαπήσει»