Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΜΑΡΤΥΡΕΣ»

Ἅγιος Παίσιος: «Ἐὰν ζούσαμε πατερικά, θὰ εἴχαμε ὅλοι πνευματική ὑγεία, τὴν ὁποία θὰ ζήλευαν καὶ ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι, καὶ θὰ ἄφηναν τὶς ἀρρωστημένες τους πλάνες»

Πολλοί ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἄν κάποιος τὸ ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδή νὰ φέρη ἀποδείξεις στούς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τούς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στούς Ἁγίους Πατέρες.

Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, από τη Μικρά Ασία

Ο Θεοχάρης με θάρρος απάντησε. «Αφέντη μου, εγώ γεννήθηκα χριστιανός, και δεν μπορώ να αρνηθώ την πίστη του Σωτήρα μου και των πατέρων μου». Ο Οθωμανός δικαστής, θεώρησε την απάντηση προσβλητική και τον απείλησε με βασανιστήρια.

Μητροπολίτης Δερκών Γρηγόριος: Μάρτυρας υπέρ Πίστεως και Πατρίδος

Οι μητροπολίτες, Δέρκων Γρηγόριος, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Ανδριανουπόλεως Δωροθέου και Τυρνόβου Ιωαννίκιου οδηγούνται στην αγχόνη. Μπροστά τους βρίσκεται η πύλη της Αθανασίας. Η πύλη των αιωνίων μαρτύρων του Ελληνικού Γένους.