Μουσικά Κείμενα (Κυρ. Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικ. Συν.)

Καρακαλινοί & Βατοπαιδινοί – Πασαπνοάριο Ιακώβου, ήχ. πλ. α’

Καρακαλινοί και Βατοπαιδινοί Πατέρες – «Πάσα πνοή…» και «Αινείτε αυτόν..», Πασαπνοάριο αργό, μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλάγιος του πρώτου.

 

Δοχειαρίτες – Άξιον εστίν, ήχ. πλ. α΄

Δοχειαρίτες Πατέρες – «Άξιον εστίν…», μέλος Δημητρίου Σουρλαντζή, ήχος πλάγιος του πρώτου.