«Πλούσιοι επτώχευσαν», ήχος βαρύς (διακο-Γιάννης)

«Πλούσιοι επτώχευσαν», τροπάριο της αρτοκλασίας, ήχος βαρύς.

Ψάλλει ο διακο-Γιάννης (+1989) του Κελλίου του Ραβδούχου. Πανήγυρις Θεοτόκου «Άξιον εστίν», Ι. Ν. Πρωτάτου, Καρυές, Άγιον Όρος, 11/24 Ιουνίου 1967.

Η ηχογράφηση προέρχεται από το αρχείο του δασκάλου του Σχολείου Ψαλτικής Παναγιώτη Κοσμόπουλου, στον οποίο παραχωρήθηκε από τους πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Βιογραφικά στοιχεία του διακο-Γιάννη.

Ο διάκονος Ιωάννης Καρεώτης (κατά κόσμον Πέτρος Σίμης), με καταγωγή από τους Αρχαγγέλους Πέλλας, προσήλθε στο Άγ. Όρος το 1921 σε ηλικία 16 ετών και εκάρη μοναχός το 1922. Το 1935 εκλήθη από την Ιερά Κοινότητα ώστε να διορισθεί ψάλτης στον ιστορικό ναό του Πρωτάτου. Διακρινόταν για τη θεωρητική μουσική κατάρτισή του και κυρίως για την καλλιφωνία του. Μόνασε στο Κελλί Κοιμήσεως Θεοτόκου, το επονομαζόμενο «του Ραβδούχου». Εκοιμήθη το 1989.

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου, με τίτλο «Πόθος και Χάρις στον Άθωνα» (2000) και από το περιοδικό «Πρωτάτον» αρ.44 (1993)

Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο του επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, με τίτλο «Πρόσωπα και δρώμενα στον Άθωνα» (2001). Διακρίνονται στο κέντρο ο διακο-Γιάννης (+1989), στα δεξιά ο διακο-Ιωάσαφ (+1993) και στα αριστερά ο επίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα