Όρθρος Μ. Τρίτης: Θ΄ Ωδή Κανόνος & Καταβασία, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄(Ειρμολογικός) – Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Μ. Τρίτης, Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄

Θ΄ Ωδή Κανόνος & Καταβασία, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄(Ειρμολογικός) – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Στιχηρόν Ιδιόμελον Αίνων Μ. Τρίτης, Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Α΄- Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.