Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Αντιπάσχα – του Θωμά) Καταβασία Θ΄ Ωδής Αναστάσεως, μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄- Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, Σε την φαεινήν λαμπάδα, Ήχος Α΄