Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Τυρινής – Ανάμνησις της από του Παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ) Πεντηκοστάρια Τριωδίου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄ & πλ. Β΄- Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄

Πεντηκοστάρια Τριωδίου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄ & πλ. Β΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής της Τυρινής, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος Θεσ/νίκης.