Μέγας Φώτιος, Φωτεινός Πατέρας και Οικουμενικός Διδάσκαλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 25/1/2023

ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ: κα Σοφία Μπεκρή, φιλόλογος, θεολόγος και αρθρογράφος

Στην δύσκολη χρονικά περίοδο που ζούμε τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο με τις προπαγανδιστικές σειρήνες περί μεταπατερικής θεολογίας και καινοφανών προσεγγίσεων της Πίστεως μας να οργιάζουν η προβολή εκκλησιαστικών αναστημάτων, ήτοι Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, αποτελεί όχι μόνον λύτρωση από τις πλάνες αλλά και φωτεινός οδοδείκτης για την πνευματική μας πορεία.

Η φιλόλογος και θεολόγος Σοφία Μπεκρή μάς παρουσιάζει το ιερό συναξάρι του Μεγάλου της Ορθοδοξίας Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου. Η καταγωγή του Μεγάλου Φωτίου από ομολογητές και ευσεβείς γονείς, η μοναδική –θύραθεν και εκκλησιαστική- παιδεία που έλαβε καθώς και τα τάλαντα εκ Θεού και η αγάπη του για την Εκκλησία και την Ανατολική Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις του: – πνευματικά- θριαμβευτικού βίου του.

Η κα Σοφία Μπεκρή αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο έζησε ο Άγιος, τις εσωτερικές δυσκολίες που αντιμετώπισε από συνεπισκόπους του και οπαδούς οι οποίοι επρόσκειντο στον προκάτοχό του Πατριάρχη Ιγνάτιο, τις εξωτερικές δυσκολίες από την –πάντα έχουσα ιδιοτελή σκοπό- παπική ‘’εκκλησία’’ και την αντιμετώπιση και του ισλαμικού παράγοντα.

Ο Πατριάρχης Φώτιος είναι ο πρώτος ο οποίος θα επισημάνει σε διευρυμένη Σύνοδο τις παπικές πλάνες περί πρωτείου και filioque και θα αναθεματίσει τον τότε Πάπα Νικόλαο. Λίγο αργότερα το 879-880 ο Πατριάρχης Φώτιος θα συγκαλέσει εκ νέου διευρυμένη Σύνοδο 383 Πατέρων με την οποία αναθεματίστηκε κάθε νεοτερισμός και προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως, ενέκρινε τις αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου και θεωρείται δικαίως ως η 8η Οικουμενική Σύνοδο της Αγίας μας Εκκλησίας.

Παράλληλα, ο Μέγας Φώτιος αποδύθηκε σε ένα τεράστιο ιεραποστολικό έργο αποστέλλοντας στους Σλαύους τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, εργάστηκε για την κοινωνική και πνευματική ανύψωση του ποιμνίου του ενώ υπέμεινε υποδειγματικά τις διώξεις, τις εξορίες, τις φυλακίσεις, την απομόνωση από την κοσμική εξουσία. Για τα ανωτέρω η Αγία μας Εκκλησία του απένειμε τον τίτλο ‘’Μέγας’’.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα