Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Κανόνας του Ευαγγελισμού (Ήχος Δ΄, λέγετος) & Απολυτίκιον Εορτής

Ειρμός,Τροπάρια και Καταβασία Α΄, Γ΄, Θ΄ Ωδής Kανόνος του Ευαγγελισμού, Ήχος Δ΄, λέγετος – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Απολυτίκιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.